Tin tức hợp tác

Hoan nghênh cách tiếp cận đầu tư bền vững đối với các dự án TN&MT (15/07/2019)

Dự án, Hợp tác

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp xã giao Đoàn Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Trường Đại học Tin học và Vô tuyến điện tử quốc gia Belarus (08/05/2019)

Hội nghị

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Khí tượng Trung quốc - ASEAN lần thứ 2 tại Nam Ninh, Trung Quốc (15/09/2018)