Tin tức hợp tác

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho Giám đốc KOICA Việt Nam (22/01/2020)

Dự án, Hợp tác

Việt Nam đề xuất nhiều dự án nâng cao năng lực ngành khí tượng thủy văn (18/09/2019)

Hội nghị

Hội nghị các đối tác phát triển khí tượng thủy văn (18/09/2019)