Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Đăng ngày: 08-12-2023 | Lượt xem: 886
Thực hiện Công văn số 8694/BTNMT-TCCB ngày 12/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành công văn số 1733/TCKTTV-TCCB yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể của đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 được tổ chức từ ngày 15/11 đến 15/12, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Các đơn vị thực hiện theo một số nội dung, hoạt động triển khai trong Tháng hành động như sau:

Tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2023 bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; tổ chức phát động Tháng hành động với hình thức phù hợp.

Tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm, tập huấn cho công chức, viên chức và người lao động về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, vai trò của việc tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (Thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, hội diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao...); tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2023 nói riêng.

Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột.

Tăng cường các hình thức kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị, nhất là trong Tháng hành động. Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Xử lý nghiêm các vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

Tăng cường thực hiện truyền thông qua mạng xã hội (facebook, fanpage,...), phát hành các sản phẩm truyền thông, tuyên truyền về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ Tổng cục Khí tượng Thủy văn với bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Gửi các tin, bài hoạt động triển khai Tháng hành động của cơ quan đơn vị về Tạp chí Khí tượng Thủy văn để đăng tải.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: