Sự kiện, ngày lễ KTTV

Đài Khí tượng Phù Liễn được gắn biển công nhận Trạm Khí tượng trên 100 năm tuổi (23/03/2019)

Giải thưởng về KTTV

Đài KTTV khu vực Đông Bắc thi quan trắc viên giỏi năm 2019 (22/03/2019)

Thông tin báo chí

Cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan ở Tây Nguyên và phương pháp phòng tránh (13/05/2019)