Sự kiện, ngày lễ KTTV

Viện Khoa học KTTV&BĐKH vinh danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 (13/01/2020)

Giải thưởng về KTTV

Đặc sắc chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội IV Công đoàn Bộ TN&MT (21/11/2019)

Thông tin báo chí

GS.TS Trần Hồng Thái: Nâng hoạt động của ngành Khí tượng Thủy văn lên tầm cao mới (02/01/2020)