Kế hoạch triển công tác dự báo năm 2020 và các năm tiếp theo

Chiều ngày 26/2/2020, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Trần Hồng Thái đã có buổi làm việc với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và Vụ Quản lý Dự báo KTTV về kế hoạch phát triển công tác dự báo trong những năm tiếp theo.

Ngày đăng: 27/02/2020

Đề xuất việc tiếp nhận các trạm tài nguyên nước xuyên biên giới từ Cục Quản lý Tài nguyên nước

Sáng ngày 27/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Vụ quản lý Mạng lưới KTTV báo cáo “Đề xuất việc tiếp nhận các trạm tài nguyên nước xuyên biên giới từ Cục Quản lý Tài nguyên nước”. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 27/02/2020

Tình hình thành lập và đưa các trạm KTTV thuộc các dự án vào hoạt động

Sáng ngày 27/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Vụ quản lý Mạng lưới KTTV báo cáo “Tình hình thành lập và đưa các trạm KTTV thuộc các dự án vào hoạt động”. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 27/02/2020

Phương án tiếp nhận, bàn giao, tổ chức vận hành các trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc dự án WB Mê Công

Sáng ngày 26/2/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông La Đức Dũng đã chủ trì buổi làm việc về kế hoạch, phương án tiếp nhận, bàn giao, tổ chức vận hành các trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc dự án WB Mê Công.

Ngày đăng: 27/02/2020

Trung tâm Thông tin dữ liệu Khí tượng Thủy văn báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo

Sáng ngày 26/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Trung tâm Thông tin dữ liệu KTTV (TTDL) báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 26/02/2020

Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo về phương pháp xác định hệ số K của máy đo lưu lượng công nghệ không tiếp xúc

Sáng ngày 20/2/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Vụ Quản lý mạng lưới KTTV phối hợp với các đơn vị báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo về phương pháp xác định hệ số K của máy đo lưu lượng công nghệ không tiếp xúc.

Ngày đăng: 21/02/2020

Họp Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường và nước

Chiều ngày 20/2/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn La Đức Dũng đã chủ trì buổi làm việc của Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường và nước.

Ngày đăng: 21/02/2020

Thống nhất, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 10653/VPCP-NN ngày 20/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn.

Ngày đăng: 20/02/2020

Làm việc với Đoàn cán bộ, sinh viên trường Đại học Tohoku, Nhật Bản

Chiều ngày 18/2/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi làm việc với Đoàn cán bộ, sinh viên trường Đại học Tohoku, Nhật Bản. Trưởng đoàn làm việc là Giáo sư Akira Hibiki, trưởng khoa Kinh tế và Quản trị. Mục đích của buổi làm việc là giới thiệu, tìm hiểu, trao đổi với những nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu, môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam hướng đến những hợp tác trong tương lai.

Ngày đăng: 19/02/2020

Tiếp tục triển khai hoàn thiện đề án “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Chiều ngày 14 tháng 02 năm 2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Ngày đăng: 14/02/2020

Làm việc với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày nước và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 và các hoạt động hưởng ứng Ngày nước và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 nhằm kêu gọi sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng về tầm quan trọng, ý nghĩa của các công việc trong ngành khí tượng thủy văn đối với hoạt động, đời sống của con người. Chiều ngày 11/2/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường về công tác phối hợp tổ chức ngày Khí tượng thế giới.

Ngày đăng: 12/02/2020

Vụ Quản lý Mạng lưới Khí tượng Thủy văn báo cáo kế hoạch xây dựng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Sáng ngày 7/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Vụ Quản lý Mạng lưới Khí tượng Thủy văn báo cáo “Kế hoạch xây dựng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia”. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 07/02/2020

Thống nhất nội dung, phương án xây dựng đề án Quan trắc môi trường không khí và nước của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2020

Sáng ngày 7/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo nội dung, phương án xây dựng đề án Quan trắc môi trường không khí và nước của Tổng cục KTTV năm 2020. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 07/02/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc về các hoạt động, kế hoạch, tổ chức của các đầu mối Ban kỹ thuật Hợp tác quốc tế

Chiều ngày 6/2/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức cuộc họp với Các đầu mối Ban kỹ thuật WMO, Ủy Ban Bão, ASCMG; Các đầu mối kỹ thuật trong hợp tác song phương. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 06/02/2020

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia báo cáo “Kế hoạch xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới”

Sáng ngày 6/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia báo cáo “Kế hoạch xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới”. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 06/02/2020

Chuyên gia Hàn Quốc Heehoon Lee hoàn thành chương trình làm việc tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Sáng ngày 6/2/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường đã có buổi chia tay ông Heehoon Lee, chuyên gia Hàn Quốc hoàn thành chương trình làm việc tại Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 06/02/2020

Vụ Quản lý Mạng lưới khí tượng thủy văn báo cáo kế hoạch xây dựng nhiệm vụ “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Chiều ngày 5/2/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Vụ Quản lý Mạng lưới khí tượng thủy văn báo cáo kế hoạch xây dựng nhiệm vụ “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục La Đức Dũng chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 05/02/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Chiều ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý), tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác năm 2020 với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 31/01/2020