Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2020 tại Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đông Bắc

Thực hiện Quyết định số 353/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) đối với 03 Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục KTTV do Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT năm 2020 của Đài KTTV khu vực Đông Bắc.

Ngày đăng: 09/09/2020

Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2020 tại Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đông Bắc

Thực hiện Quyết định số 353/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) đối với 03 Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục KTTV do Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT năm 2020 của Đài KTTV khu vực Đông Bắc.

Ngày đăng: 09/09/2020

Báo cáo Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Chiều ngày 4/9/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Hoàng Đức Cường đã có buổi làm việc với các đơn vị nghe báo cáo Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các đơn vị có trang thông tin điện tử riêng.

Ngày đăng: 04/09/2020

Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2020 tại các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Thực hiện Quyết định số 352/QĐ-TCKTTV ngày 06/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) đối với 03 Đài KTTV khu vực: Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Ngày 22/7/2020, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục KTTV do Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT năm 2020 của các Đài KTTV

Ngày đăng: 01/09/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn họp Hội đồng khoa học công nghệ của Tổng cục

Chiều ngày 28/8/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Họp Hội đồng KHCN của Tổng cục về Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Hoàng Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 28/08/2020

Nghe báo cáo về quy trình nghiệm thu nhiệm vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện thiết bị đo KTTV

Sáng ngày 27/8/2020, tại Hà Nội, Vụ Quản lý Mạng lưới đã báo cáo về Quy trình nghiệm thu nhiệm vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn. Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 27/08/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đánh giá công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong các tháng cuối năm 2020

Ngày 26/8/2020 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Hội ý Lãnh đạo Tổng cục về công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong các tháng cuối năm 2020. Thành phần tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Sau khi nghe Văn phòng Tổng cục báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, kế hoạch trọng tâm các tháng cuối năm 2020 của Tổng cục; ý kiến của các đơn vị dự họp và ý kiến của các Phó Tổng cục trưởng; Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái chỉ đạo

Ngày đăng: 26/08/2020

Nghe báo cáo về tiến độ và nội dung sửa đổi Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

Chiều ngày 24/8/2020, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Hoàng Đức Cường đã có buổi làm việc với tổ soạn thảo nghe báo cáo tiến độ và nội dung sửa đổi Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngày đăng: 24/08/2020

Cập nhật liên tục những diễn biến mưa bão số 4

Tối 18/8, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã diễn ra phiên họp trực tuyến thảo luận cơn bão số 4 (Higos) với các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Bộ Tài nguyên Môi trường.

Ngày đăng: 19/08/2020

Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các hoạt động KHCN năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày 14/08/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ TNMT về tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020 và các năm tiếp theo của Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 14/08/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Trường Đại học Thủy lợi hợp tác cùng phát triển

Nhằm tăng cường hợp tác giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) và Đại học Thủy lợi trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai tiến bộ khoa học vào thực tế; công tác, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Chiều ngày 14/8/2020, tại Trường Đại học Thủy lợi đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác hai bên.

Ngày đăng: 13/08/2020

Họp Hội đồng thi quan trắc viên giỏi

Chiều ngày 13/8/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thi Quan trắc viên khí tượng thủy văn giỏi toàn quốc lần thứ VI. Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông La Đức Dũng chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 13/08/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo Thứ trưởng Lê Công Thành về công tác dự báo

Sáng ngày 13/8/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã báo cáo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành về công tác dự báo đặc biệt về nguy cơ lũ của khu vực Bắc Bộ.

Ngày đăng: 13/08/2020

Ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái tại buổi họp về công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày 07/8/2020 Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về một số định hướng, nhiệm vụ liên quan tới công tác thông tin, dữ liệu KTTV. Thành phần tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường; Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Quản lý mạng lưới KTTV; Vụ Quản lý dự báo KTTV; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Văn phòng Tổng cục, Vụ Kế hoạch – Tài chính; Văn phòng Tổng cục; Trung tâm Quan trắc KTTV; Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV; Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; Đài Khí tượng cao không; lãnh đạo các Đài KTTV khu vực.

Ngày đăng: 07/08/2020

Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Sáng ngày 6/8/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông Lê Hồng Phong đã tham dự cuộc họp trực tuyến do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì: Nghe báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Ngày đăng: 06/08/2020

Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn báo cáo công tác quản lý mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Chiều ngày 5/8/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Vụ Quản lý Mạng lưới khí tượng thủy văn báo cáo tình hình công tác quản lý mạng lưới trạm khí tượng thủy văn. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 06/08/2020

Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2020 tại Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-TCKTTV ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) đối với Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 7 năm 2020, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục KTTV do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT năm 2020 của Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày đăng: 05/08/2020

Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2020 tại Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-TCKTTV ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) đối với Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7 năm 2020, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục KTTV do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT năm 2020 của Đài KTTV khu vực Tây Nguyên.

Ngày đăng: 05/08/2020