Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều ngày 22/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ngày đăng: 23/12/2016

Hội thảo “Phụ nữ khí tượng thủy văn với công tác nghiên cứu khoa học”

Sáng ngày 22/12/2016 tại Hải Phòng, Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Hội thảo “Phụ nữ khí tượng thủy văn với công tác nghiên cứu khoa học”.

Ngày đăng: 23/12/2016

Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016

Sáng ngày 22/12/2016, tại Hà Nội Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Ngày đăng: 22/12/2016

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016

Sáng ngày 21/12/2016, tại Hà Nội Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tham dự...

Ngày đăng: 22/12/2016

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy (KTTV) văn quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức Tổng kết công tác năm 2016. Sáng 20/12/2016 tại Nha Trang, Đài KTTV Khu vực Nam Trung...

Ngày đăng: 21/12/2016

ĐÀI KTTV KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức Tổng kết công tác năm 2016. Sáng 20/12/2016 Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc...

Ngày đăng: 21/12/2016

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017

Sáng ngày 19/12/2016, tại Hà Nội Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ngày đăng: 19/12/2016

Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Sáng ngày 16/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ngày đăng: 17/12/2016

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn

Chiều ngày 07/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ông Lê Thanh...

Ngày đăng: 08/12/2016

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017

Chiều ngày 1/12/2016, tại Hà Nội Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHCN&HTQT) phối hợp cùng Tạp chí Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra...

Ngày đăng: 07/12/2016

Xét duyệt thuyết minh đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo tại các điểm trạm trên khu vực Việt Nam”

Chiều ngày 5/12/2016, tại Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường đã thành lập Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự...

Ngày đăng: 06/12/2016

Lễ chuyển giao sản phẩm thuộc đề tài Khoa học Công nghệ “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự động”

Ngày 03/12/2016, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chuyển giao sản phẩm thuộc đề tài KHCN “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự...

Ngày đăng: 05/12/2016

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc tổng kết công tác năm 2016

Chiều ngày 02/12 tại Hải Phòng, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Ngày đăng: 03/12/2016

Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Sáng ngày 2/12/2016, tại Hà Nội Đài Khí tượng cao không tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng...

Ngày đăng: 02/12/2016

Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV& MT Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Sáng ngày 2/12/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV& MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có đại...

Ngày đăng: 02/12/2016

Ban Kế hoạch – Tài chính Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện Quy chế làm việc của Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-KTTVQG của Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, sáng ngày 2/12/2016, tại H

Ngày đăng: 02/12/2016

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017

Chiều ngày 1/12/2016, tại Hà Nội Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHCN&HTQT) kết hợp cùng Tạp chí Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và ra phương...

Ngày đăng: 01/12/2016

Hội thảo “Tăng cường công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam”

Sáng 25/11/2016, tại Hà Nội Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia phối hợp với Công ty Meisei Electric Nhật Bản tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam”....

Ngày đăng: 26/11/2016