Phiên thảo luận trực tuyến diễn biến tiếp theo cơn bão số 4

Sáng ngày 13/9/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương tiếp tục buổi thảo luận trực tuyến về diễn biến tiếp theo cơn bão số 4. Cuộc họp tập chung phân tích tình hình...

Ngày đăng: 14/09/2016

Họp trực tuyến Áp thấp nhiệt đới gần bờ

Chiều 12/9, tại Hà Nội Trung tâm KTTV quốc gia tổ chức họp thảo luận trực tuyến về diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần bờ. Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Trung...

Ngày đăng: 12/09/2016

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI

Sáng ngày 23/8/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia; Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH); Viện Khoa học KTTV&BĐKH đồng chủ trì tổ chức buổi Hội...

Ngày đăng: 24/08/2016

Thảo luận trực tuyến tiếp theo cơn bão số 3

Tối ngày 19/8/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương tiếp tục buổi thảo luận trực tuyến tiếp theo về cơn bão số 3. Cuộc họp tập chung phân tích tình hình diễn biến...

Ngày đăng: 20/08/2016

BÁO CÁO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ DIỄN BIẾN CỦA BÃO SỐ 3 (DANMU) VÀ CÔNG TÁC DỰ BÁO PHỤC VỤ

Chiều nay ngày 18/8/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) Trung ương có buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà về...

Ngày đăng: 18/08/2016

Họp trực tuyến cơn bão số 3

Chiều ngày 17/8, tại Hà Nội Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương tổ chức thảo luận trực tuyến về diễn biến của cơn bão số 3. Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương chủ...

Ngày đăng: 18/08/2016

Họp trực tuyến cơn bão số 3

Sáng ngày 18/8, tại Hà Nội Trung tâm KTTV quốc gia tổ chức họp trực tuyến thảo luận những diễn biến mới nhất và đưa ra những nhận định tiếp theo về cơn bão số 3. Ông Trần Quang Tiến, Phó...

Ngày đăng: 18/08/2016

Truyền thông trong dự báo

Chiều ngày 15/8, tại Hà Nội Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương tổ chức khóa học trao đổi kiến thức công tác dự báo KTTV giữa Trung tâm và Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (UK Met - Office). Nội dung...

Ngày đăng: 16/08/2016

Họp trực tuyến áp thấp nhiệt đới gần bờ (trên vịnh Bắc Bộ) và áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông

Chiều ngày 16/08, tại Hà Nội Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương tổ chức họp trực tuyến về hai áp thấp đang cùng tồn tại trên vịnh Bắc Bộ và Biển Đông. Đây là một hình thế thời tiết rất...

Ngày đăng: 16/08/2016

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM TRUNG BỘ QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Ngày 03/8/2016, tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác bảy tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác các tháng còn lại...

Ngày đăng: 04/08/2016

Tình hình thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác của Ủy ban Bão

Sáng ngày 29/7/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức họp “Về tình hình thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác của Ủy ban Bão”. Phó Tổng Giám đốc...

Ngày đăng: 30/07/2016

Họp giao ban trực tuyến cơn bão số 1 lần hai

Sáng 27/7 tại Hà Nội, phiên Thảo luận trực tuyến tiếp theo về nhận định diễn biến cơn bão số 1 được diễn ra tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí...

Ngày đăng: 28/07/2016

Họp giao ban trực tuyến Cơn bão số 1

Chiều ngày 26/7/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình diễn biến cơn bão số 1. Bà Đặng Thanh Mai, Phó Giám đốc Trung tâm...

Ngày đăng: 27/07/2016

Trung tâm KTTV quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Sáng ngày 21/7, tại Hà Nội , Trung tâm KTTV quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tổng giám đốc Lê Công Thành, Phó TGĐ Lê Hồng...

Ngày đăng: 22/07/2016

Dự thảo: Xây dựng các Thông tư quy định về kỹ thuật về Quy trình dự báo Khí tượng Thủy văn

Chiều ngày 15 tháng 7, tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy Văn (KTTV) quốc gia Phó Tổng giám đốc Lê Thanh Hải đã dự và chỉ đạo cuộc Họp dự thảo “Xây dựng các Thông tư quy định về kỹ...

Ngày đăng: 16/07/2016

DỰ ÁN TỔNG THỂ PHÒNG CHỐNG HẠN, XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Sáng ngày 15/7, tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia đã tổ chức họp về “Dự án tổng thể phòng chống hạn, xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Tổng Giám...

Ngày đăng: 16/07/2016

Dự thảo thông tư ban hành định mức kinh tế kĩ thuật Hoạt động của mạng lưới trạm Khí tượng Thủy văn

Sáng ngày 14/7, tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức họp “Dự thảo thông tư ban hành định mức kinh tế kĩ thuật, hoạt động của mạng lưới trạm Khí tượng Thủy...

Ngày đăng: 15/07/2016

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận lần 2 dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn cầu”

Sáng ngày 12 tháng 7 tại Hà Nội, Phó tổng giám đốc Lê Thanh Hải đã tham gia buổi lễ ký kết: Biên bản thỏa thuận lần 2, khảo sát chuẩn bị dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn...

Ngày đăng: 13/07/2016