Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Sáng ngày 16/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ngày đăng: 17/12/2016

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn

Chiều ngày 07/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ông Lê Thanh...

Ngày đăng: 08/12/2016

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017

Chiều ngày 1/12/2016, tại Hà Nội Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHCN&HTQT) phối hợp cùng Tạp chí Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra...

Ngày đăng: 07/12/2016

Xét duyệt thuyết minh đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo tại các điểm trạm trên khu vực Việt Nam”

Chiều ngày 5/12/2016, tại Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường đã thành lập Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự...

Ngày đăng: 06/12/2016

Lễ chuyển giao sản phẩm thuộc đề tài Khoa học Công nghệ “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự động”

Ngày 03/12/2016, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chuyển giao sản phẩm thuộc đề tài KHCN “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự...

Ngày đăng: 05/12/2016

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc tổng kết công tác năm 2016

Chiều ngày 02/12 tại Hải Phòng, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Ngày đăng: 03/12/2016

Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Sáng ngày 2/12/2016, tại Hà Nội Đài Khí tượng cao không tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng...

Ngày đăng: 02/12/2016

Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV& MT Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Sáng ngày 2/12/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV& MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có đại...

Ngày đăng: 02/12/2016

Ban Kế hoạch – Tài chính Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện Quy chế làm việc của Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-KTTVQG của Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, sáng ngày 2/12/2016, tại H

Ngày đăng: 02/12/2016

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017

Chiều ngày 1/12/2016, tại Hà Nội Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHCN&HTQT) kết hợp cùng Tạp chí Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và ra phương...

Ngày đăng: 01/12/2016

Hội thảo “Tăng cường công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam”

Sáng 25/11/2016, tại Hà Nội Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia phối hợp với Công ty Meisei Electric Nhật Bản tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam”....

Ngày đăng: 26/11/2016

BẾ MẠC HỘI THẢO LUÂN PHIÊN ỦY BAN BÃO 2016

Sáng ngày 17/11 tại Hà Nội, Hội thảo luân phiên năm 2016 của Ủy ban Bão với chủ đề " Nước dâng do bão" diễn ra từ ngày 15-17/11/2016 đã bế mạc thành công tốt đẹp.

Ngày đăng: 18/11/2016

Báo cáo kết quả khoa học và công nghệ Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin khí tượng thủy văn cho thiết bị di động trên nền điện toán đám mây

Thực hiện Quyết định số 389/QĐ-KTTVQG ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Tổng Giám đốc...

Ngày đăng: 04/11/2016

Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho các sông chính ở Bình Định, Khánh Hòa

Chiều ngày 2/11/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức hội thảo khoa học trong khuân khổ đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo, dự...

Ngày đăng: 03/11/2016

Thảo luận trực tuyến về tình hình diễn biến không khí lạnh và mưa lũ

Chiều ngày 1/11/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Trung ương diễn ra phiên thảo luận trực tuyến về tình hình diễn biến không khí lạnh và mưa lũ ở khu vực Bắc Trung...

Ngày đăng: 02/11/2016

Hội thảo: Nghiên cứu ứng dụng số liệu dự báo của Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa Châu Âu để nâng cao chất lượng dự báo hạn tháng và hạn mùa cho khu vực Việt Nam

Sáng ngày 2/11/2016, tại Hà Nội Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng số liệu dự báo của Trung tâm Dự báo thời tiết...

Ngày đăng: 02/11/2016

Hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nghiệp vụ mô hình bất thủy tĩnh để nâng cao chất lượng dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam”

Chiều ngày 27/10/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nghiệp vụ mô hình bất thủy tĩnh để nâng cao chất...

Ngày đăng: 29/10/2016

Hội thảo: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo dòng chảy lũ đối với các hồ chứa lớn trên hệ thống sông Hồng

Chiều ngày 26/10/2016, tại Hà Nội Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức hội thảo khoa học kết thúc đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo dòng chảy lũ đối...

Ngày đăng: 27/10/2016