Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Đài Khí tượng cao không

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý của Đài Khí tượng cao không. Chiều ngày 8/5/2017, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Trung tâm...

Ngày đăng: 09/05/2017

Khai mạc lớp bồi dưỡng chuyển giao kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng và hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị quan trắc tự động và sử dụng công nghệ mới

Sáng ngày 24/4/2017, tại Hà Nội Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức Khai mạc lớp học : “Bồi dưỡng chuyển giao kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng và hướng dẫn sử...

Ngày đăng: 25/04/2017

Chương trình Hội thảo xây dựng các thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng bản tin dự báo khí tượng và thủy văn.

Sáng ngày 21/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức chương trình Hội thảo “Xây dựng các thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng bản tin dự báo khí...

Ngày đăng: 22/04/2017

Hội nghị tổng kết công tác dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai năm 2016

Chiều 21/4/2017, tại Hà Nội Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai năm 2016, triển khai...

Ngày đăng: 22/04/2017

Hội thảo “ Thông tư ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật dự báo khí tượng thủy văn”

Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2017, tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) trung ương phối hợp với Trung tâm KTTV quốc gia tổ chức Hội thảo “ Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ...

Ngày đăng: 21/04/2017

Khối thi đua III Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2016

Thực hiện Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Khối Thi đua III năm 2016. Chiều ngày 19/04/2017, tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia Khối Thi đua khen thưởng III đã tổ...

Ngày đăng: 19/04/2017

Hội thảo Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017

Sáng ngày 12/04/2017, tại Hà Nội Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Trung ương tổ chức Hội thảo “Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017”. Ông Ho

Ngày đăng: 12/04/2017

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB). Chiều ngày 4/4/2017,...

Ngày đăng: 04/04/2017

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia họp giao ban trực tuyến Quý I năm 2017

Sáng ngày 4/3/2017, tại Hà Nội Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia Ông Lê Công Thành chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Quý I năm 2017 với các đơn vị trực...

Ngày đăng: 03/04/2017

Kỷ niệm Ngày Khí tượng Thế giới năm 2017

Hưởng ứng ngày Khí tượng Thế giới năm nay, với chủ đề “Hiểu biết về mây”. Sáng ngày 23/3/2017, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Khí...

Ngày đăng: 23/03/2017

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc kỷ niệm ngày Khí tượng thế giới 2017

Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới 2017, sáng ngày 23/3, tại Phú Thọ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm và hội thảo khoa học.

Ngày đăng: 23/03/2017

Hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu lần thứ XX

Đánh dấu 40 năm phát triển và duy trì diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, Sáng ngày 17/3/2017, tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện...

Ngày đăng: 17/03/2017

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế về Hội nghị thường niên Uỷ ban Bão

Chiều ngày 15/3/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức cuộc họp về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế, Hội nghị thường niên Ủy ban Bão.

Ngày đăng: 16/03/2017

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Khí tượng Thủy văn nhiệm kỳ 2017 - 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ và Ban Công tác hội - Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019, sáng ngày 16/3/2017, tại Hà Nội Chi hội Nhà báo Tạp chí Khí...

Ngày đăng: 16/03/2017

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động cơ quan khối văn phòng năm 2016

Nhằm tổng kết đánh giá những kết quả nhiệm vụ, phong trào năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017, sáng ngày 15/3/2017, tại Hà Nội, Khối văn phòng Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV)...

Ngày đăng: 15/03/2017

Kế hoạch triển khai xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành bổ sung, sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn

Sáng ngày 9/3/2017, tại Hà Nội, Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn (KTTV) tổ chức buổi làm việc về kế hoạch triển khai xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành bổ sung, sửa đổi định mức kinh...

Ngày đăng: 10/03/2017

Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước mở mới năm 2018

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-KTTVQG ngày 15/02/2017 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học v

Ngày đăng: 10/03/2017

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

Ngày 09/3/2017, tại trụ sở Đài Khí tượng Thủy văn ( KTTV) khu vực Đông Bắc, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia ông Trần Hồng Thái đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Đoàn, Trưởng...

Ngày đăng: 10/03/2017