Trực tuyến Nhóm quản lý Hiệp hội Khí tượng khu vực 2 Châu Á (RA2) của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO)

Chiều nay 23.4.2020 Tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Nhóm quản lý Hiệp hội Khí tượng khu vực 2 Châu Á (RA2) thảo luận về kết quả Phiên họp chung của Ban kỹ thuật và Ban nghiên cứu (Joint Session of the Technical Commissions and the Research Board) (JS - TC-1), đã được tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2020 tại Geneva, Thụy sỹ.

Ngày đăng: 23/04/2020

Triển khai các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn

Chiều ngày 22/4/2020 tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ông Trần Hồng Thái và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã có buổi làm việc trực tuyến về “Định hướng phát triển ngành giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch triển khai các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ mới ban hành về Khí tượng Thủy văn”. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 23/04/2020

Định hướng nhiệm vụ công tác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Chiều ngày 20/4/2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV về một số định hướng nhiệm vụ công tác mạng lưới trạm KTTV.

Ngày đăng: 20/04/2020

Tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Chiều ngày 16/4/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đã nghe Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia báo cáo Tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai do đơn vị đang triển khai thực hiện.

Ngày đăng: 16/04/2020

Tạp chí Khí tượng Thủy văn về việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Sáng 15/4/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Tạp chí Khí tượng Thủy văn báo cáo công tác thực hiện và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 16/04/2020

Nghe báo cáo tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Sau khi tổng hợp lấy ý kiến từ các đơn vị. Chiều ngày 15/4/2020, tại Hà Nội, Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng Thủy văn đã báo cáo Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Hoàng Đức Cường về tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 15/04/2020

Làm việc với Đài Khí tượng cao không về việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 14/4/2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Lê Hồng Phong đã có buổi làm việc với Đài Khí tượng cao không (KTCK) về việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.

Ngày đăng: 15/04/2020

Vụ Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo

Chiều ngày 7/4/2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc trực tuyến với Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHQT) nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch triển khai trong các năm tiếp theo của Vụ. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái chủ trì cuộc họp

Ngày đăng: 07/04/2020

Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn triển khai các nhiệm vụ chuyên môn 2020

Sáng ngày 6/4/2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và kế hoạch triển khai trong các năm tiếp theo của đơn vị. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái cùng các Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 06/04/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh triển khai “Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Thông tư quy định thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn”

Chiều ngày 3/4/2020, tại Hà Nội, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV đã có buổi họp trực tuyến báo cáo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng và các đơn vị về tình hình, tiến độ triển khai “Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Thông tư quy định thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn”.

Ngày đăng: 03/04/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo tiến độ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Sáng ngày 3/4/2020, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Khí tượng Thủy văn và nghe báo cáo về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngày đăng: 03/04/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn chia sẻ số liệu, triển khai phần mềm kết nối và quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

Chiều ngày 1/4/2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường đã tham dự cuộc họp trực tuyến do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân về tình hình triển khai phần mềm kết nối và quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và Ứng dụng trên điện thoại di động.

Ngày đăng: 02/04/2020

Họp trực tuyến: Làm việc với Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn về việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 305/TB-TCKTTV ngày 13/3/2020

Sau buổi làm việc của Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn (KTTV) với Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng ngày 06/3/2020. Sáng ngày 1/4/2020, Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo về việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 305/TB-TCKTTV ngày 13/3/2020.

Ngày đăng: 01/04/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn quyết liệt triển khai Lời kêu gọi củaTổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

Chiều ngày 31/3/2020, tại Hà Nội, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết cũng như Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị của Tổng cục KTTV quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị này

Ngày đăng: 01/04/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai kế hoạch cụm đề tài khoa học công nghệ

Chiều ngày 30/3/2020, tại Hà Nội Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức cuộc họp trực tuyến báo cáo kế hoạch tổ chức triển khai cụm đề tài khoa học công nghệ tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 31/03/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ động xây dựng các phương án triển khai công tác nghiệp vụ, quyết liệt phòng chống dịch Covit 19

Ngày 30/3, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đã tham dự cuộc họp trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân; Nguyễn Thị Phương Hoa; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành và Lê Minh Ngân chủ trì. Cuộc họp nhằm triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 và bàn các giải pháp phòng chống hạn mặn tại ĐBSCL và khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Ngày đăng: 31/03/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020

Chiều ngày 23/3/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ TNMT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020 và các năm tiếp theo của Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 24/03/2020

Chúc mừng ngày Khí tượng thế giới 23/3

Kể từ năm 1961 đến ngày Ngày Khí tượng Thế giới được tổ chức hằng năm nhằm ghi nhớ đồng thời để tôn vinh những đóng góp to lớn của ngành khí tượng thủy văn thế giới nói chung và của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam chúng ta nói riêng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân không chỉ tại Việt Nam mà còn của nhân dân các nước trong khu vực; Để chúc mừng Ngày Khí tượng Thế giới, sáng ngày 23/3/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức buổi lễ chào mừng Ngày Khí tượng Thế giới tới toàn thể viên chức, công chức, người lao động ngành KTTV.

Ngày đăng: 23/03/2020