Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy trình dự báo Khí tượng Thủy văn

Sáng ngày 20/1/2017, tại Hà Nội Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện hai thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Ngày đăng: 21/01/2017

Hội thảo khoa học “Mưa lớn ở Bắc Bộ: Các đặc trưng và khả năng nâng cao chất lượng dự báo”

Sáng ngày 19/1/2017, tại Hà Nội Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) Trung ương tổ chức Hội thảo “Mưa lớn ở Bắc Bộ: Các đặc trưng và khả năng nâng cao chất lượng dự...

Ngày đăng: 19/01/2017

Gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Khí tượng Thủy văn Xuân Đinh Dậu 2017

Sáng ngày 17/1/2017 tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Khí tượng Thủy văn hiện đang nghỉ hưu tại Hà Nội. Đây là cuộc gặp...

Ngày đăng: 18/01/2017

Báo cáo kết thúc Dự án “Xây dựng hệ thống cảnh báo úng ngập thời gian thực cho nội thành Hà Nội”

Sáng ngày 13/1/2017 tại Hà Nội, thực hiện theo Quyết định số 461/QĐ-KTTVQG ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc thành lập Hội đồng...

Ngày đăng: 14/01/2017

Kế hoạch hợp tác với Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc lần thứ tư.

Chiều ngày 13/1/2017 tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia tổ chức cuộc họp trực tuyến kế hoạch hợp tác với Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc lần thứ tư được diễn ra vào...

Ngày đăng: 14/01/2017

HỘI THẢO TÌNH HÌNH THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN-KHẢ NĂNG CẢNH BÁO SỚM VÀ ĐỘ TIN CẬY DỰ BÁO

Chiều ngày 13/1 tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia đã tổ chức Hội thảo tình hình thiên tai khí tượng thủy văn - khả năng cảnh báo sớm và độ tin cậy dự báo.

Ngày đăng: 14/01/2017

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia làm việc với công ty WeatherNews

Sáng ngày 13/1/2017, tại Hà Nội Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Ông Trần Hồng Thái đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện lãnh đạo công ty...

Ngày đăng: 14/01/2017

Hội thảo "Ứng dụng công nghệ nhận dạng chữ viết, giản đồ tự ghi KTTV trong công tác thông tin và dữ liệu KTTV"

Chiều ngày 11/1/2017, tại Hà Nội Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn tổ chức Hội thảo "Ứng dụng công nghệ nhận dạng chữ viết, giản đồ tự ghi KTTV trong công tác thông tin v

Ngày đăng: 12/01/2017

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017

Thực hiện Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 5 năm 2012 và Công văn số 5427/BTNMT-VP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài...

Ngày đăng: 24/12/2016

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều ngày 22/12/2016, tại Hà Nội Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ngày đăng: 23/12/2016

Hội thảo “Phụ nữ khí tượng thủy văn với công tác nghiên cứu khoa học”

Sáng ngày 22/12/2016 tại Hải Phòng, Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Hội thảo “Phụ nữ khí tượng thủy văn với công tác nghiên cứu khoa học”.

Ngày đăng: 23/12/2016

Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016

Sáng ngày 22/12/2016, tại Hà Nội Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Ngày đăng: 22/12/2016

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016

Sáng ngày 21/12/2016, tại Hà Nội Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tham dự...

Ngày đăng: 22/12/2016

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy (KTTV) văn quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức Tổng kết công tác năm 2016. Sáng 20/12/2016 tại Nha Trang, Đài KTTV Khu vực Nam Trung...

Ngày đăng: 21/12/2016

ĐÀI KTTV KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức Tổng kết công tác năm 2016. Sáng 20/12/2016 Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc...

Ngày đăng: 21/12/2016

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017

Sáng ngày 19/12/2016, tại Hà Nội Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ngày đăng: 19/12/2016