Nghe báo cáo về tiến độ và nội dung sửa đổi Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

Chiều ngày 24/8/2020, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Hoàng Đức Cường đã có buổi làm việc với tổ soạn thảo nghe báo cáo tiến độ và nội dung sửa đổi Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngày đăng: 24/08/2020

Cập nhật liên tục những diễn biến mưa bão số 4

Tối 18/8, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã diễn ra phiên họp trực tuyến thảo luận cơn bão số 4 (Higos) với các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Bộ Tài nguyên Môi trường.

Ngày đăng: 19/08/2020

Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các hoạt động KHCN năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày 14/08/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ TNMT về tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020 và các năm tiếp theo của Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 14/08/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Trường Đại học Thủy lợi hợp tác cùng phát triển

Nhằm tăng cường hợp tác giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) và Đại học Thủy lợi trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai tiến bộ khoa học vào thực tế; công tác, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Chiều ngày 14/8/2020, tại Trường Đại học Thủy lợi đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác hai bên.

Ngày đăng: 13/08/2020

Họp Hội đồng thi quan trắc viên giỏi

Chiều ngày 13/8/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thi Quan trắc viên khí tượng thủy văn giỏi toàn quốc lần thứ VI. Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông La Đức Dũng chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 13/08/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo Thứ trưởng Lê Công Thành về công tác dự báo

Sáng ngày 13/8/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã báo cáo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành về công tác dự báo đặc biệt về nguy cơ lũ của khu vực Bắc Bộ.

Ngày đăng: 13/08/2020

Ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái tại buổi họp về công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày 07/8/2020 Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về một số định hướng, nhiệm vụ liên quan tới công tác thông tin, dữ liệu KTTV. Thành phần tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường; Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Quản lý mạng lưới KTTV; Vụ Quản lý dự báo KTTV; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Văn phòng Tổng cục, Vụ Kế hoạch – Tài chính; Văn phòng Tổng cục; Trung tâm Quan trắc KTTV; Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV; Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; Đài Khí tượng cao không; lãnh đạo các Đài KTTV khu vực.

Ngày đăng: 07/08/2020

Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Sáng ngày 6/8/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông Lê Hồng Phong đã tham dự cuộc họp trực tuyến do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì: Nghe báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Ngày đăng: 06/08/2020

Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn báo cáo công tác quản lý mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Chiều ngày 5/8/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Vụ Quản lý Mạng lưới khí tượng thủy văn báo cáo tình hình công tác quản lý mạng lưới trạm khí tượng thủy văn. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 06/08/2020

Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2020 tại Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-TCKTTV ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) đối với Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 7 năm 2020, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục KTTV do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT năm 2020 của Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày đăng: 05/08/2020

Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2020 tại Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-TCKTTV ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) đối với Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7 năm 2020, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục KTTV do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT năm 2020 của Đài KTTV khu vực Tây Nguyên.

Ngày đăng: 05/08/2020

Báo cáo về việc di chuyển trạm Thủy văn Bảo Yên

Thực hiện công văn số 3630/BTNMT-KHTC ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ảnh hưởng thủy điện Phúc Long đến việc quan trắc, đo đạc của trạm thủy văn Bảo Yên thuộc Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Việt Bắc; và văn bản số 3047/UBND-KT ngày 7 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc di chuyển trạm thủy văn Bảo Yên. Chiều ngày 4/8/2020, Tổng cục KTTV tổ chức cuộc họp nghe báo cáo triển khai việc tổ chức khảo sát vị trí lắp đặt trạm Thủy văn Bảo Yên đến vị trí mới và các nội dung liên quan đến việc di chuyển trạm.

Ngày đăng: 05/08/2020

Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2020 tại Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-TCKTTV ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) đối với Đài KTTV khu vực Nam Bộ từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục KTTV do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT năm 2020 của Đài KTTV khu vực Nam Bộ.

Ngày đăng: 04/08/2020

Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020

Sáng này 03/8/2020, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong đã có buổi làm việc với Văn phòng Tổng cục về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày đăng: 03/08/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn họp trực tuyến về tình hình diễn biến cơn bão số 2 trên biển Đông (bão Sinlaku)

Tối 1/8, tại Trung tâm Điều hành tác nghiệp Khí tượng thuỷ văn (Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn), Thứ trưởng Lê Công Thành, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ TN&MT chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình diễn biến cơn bão số 2 trên biển Đông (bão Sinlaku).

Ngày đăng: 02/08/2020

Tổng cục Khí tượng thủy văn họp trực tuyến về vùng xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông

Chiều ngày 30/7/2020, Tại Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, ông Hoàng Đức Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo, cảnh báo vùng xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông.

Ngày đăng: 30/07/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông năm 2020

Sáng ngày 30/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì Hội nghị. Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham gia ở đầu cầu trực tuyến.

Ngày đăng: 30/07/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về chuyển đổi số và báo cáo liên thông Chính phủ điện tử

Sáng ngày 28/7/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngành tài nguyên môi trường và xây dựng Kế hoạch lưu trữ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 28/07/2020